Lasse Kronborg
Navn
Lasse Kronborg
Job title
Major
Virksomhed
Forsvarsakdemiets Institut for Militær Teknologi