Steffen Friis
Name
Vigtigheden af cybersikkerhed og bekæmp trusler effektivt
Description
Denne session har til formål at give en dybdegående forståelse af den kritiske rolle, som cybersikkerhed spiller i at beskytte virksomheder mod opkommende trusler og overholde nye love og regulativer. Deltagerne vil lære om de forskellige typer af cyberrisici, som virksomheder står over for, herunder malware, phishing og ransomware, og de potentielle konsekvenser af disse angreb. Derudover vil sessionen dække de nyeste love og regulativer inden for cybersikkerhed og give praktisk vejledning om, hvordan virksomheder kan overholde disse krav. Deltagerne vil også få indblik i bedste praksis for at beskytte deres virksomhed mod cybertrusler, herunder implementering af robuste sikkerhedsprotokoller, regelmæssig risikovurdering og investering i medarbejdertræning.
Date & Time
Thursday, May 11, 2023, 12:00 PM - 12:30 PM
Theater
Theater 3
VIPRE Security Group

Slides from the presentation will be visible on this site if the speaker in question wishes to share them.
Please note that you need to be signed in in order to see them.