Martin Folke Vasehus
Name
Sætter vi databeskyttelse over retssikkerheden?
Description
Efter knapt 5 år med GDPR er der stadig stor uklarhed om regelsættets betydning. Først kom Schrems II-dommen og formudrede billedet for tredjelandsoverførsler. Så kom den extraterritoriale anvendelse af US Stored Communications Act. Senest er Meta (Facebook) blevet tildelt en bøde på 390 mio. euro for en løsning, som deres eget datatilsyn anbefalede. Vi accepterer som regel usikkerheden stiltiende, men glemmer at GDPR i sig selv er et statsligt indgreb i borgernes frihedsrettigheder. Lyt med, når it-advokat og founder, Martin Folke Vasehus, fremhæver de grundlæggende demokratiske retsprincipper, som hyppigt overses i databeskyttelsesdebatten, og når han svarer på, om vi sætter databeskyttelse over retssikkerheden.
Date & Time
Thursday, May 11, 2023, 10:30 AM - 11:00 AM
Theater
Theater 3
Exhibitor
Complycloud