Jan Jans
Navn
Jan Jans
Job title
Chefkonsulent
Virksomhed
Finanstilsynet
Biografi

Jan Jans er jurist og chefkonsulent i Finanstilsynet, hvor han har arbejdet med cybersikkerhed i finanssektoren gennem de seneste 6 år. I den periode har finanssektorens risikobillede ændret sig væsetligt. Sektorens cyberrisici er blevet større, afhængigheden af digitale løsninger er steget og sektorens digitale forsyningskæde er blevet mere kompleks. Jan har arbejdet med at forny den finansielle lovgivning i Danmark og i EU, som skal medvirke til at forberede finanssektoren til at imødegå de nye udfordringer.