Henrik Tang Brix
Navn
Henrik Tang Brix
Job title
It- og digitaliseringschef
Virksomhed
KITA (de kommunale it-chefer) (Favrskov Kommune)
Biografi

Mangeårig kommunal It- og digitaliseringschef og formand for KITA (de kommunale it-chefer).