Mikkel Jon Larssen
Full Name
Mikkel Jon Larssen
Job title
Partner, Lead of Risk Assurance
Company
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Speaker Bio

Mikkel er partner og Chef for Risk Assurance i BDO hvor han har det overordnede ansvar for ydelser inden for Cybersikkerhed, Risk og Compliance, Intern Revision, Forensic Services, GDPR og it-revision. Mikkel er en del af danske revisores cyberudvalg og dermed med til at sætte sit præg på dansk fortolkning af ny it-relateret lovgivning såvel som udarbejdelse af templates for eksempelvis ISAE3000 erklæringer om Cybersikkerhed, NIS2 og GDPR. I mere end 25 år har Mikkel hjulpet danske og internationale virksomheder og offentlige institutioner inden for risikostyring, It-sikkerhed og compliance.