Kristian von Staffeldt
Name
Sikkerhed og Compliance i en multicloud-æra
Description
I et stigende komplekst IT-verdensbillede, hvor virksomheder anvender forskellige of-the-shelve services og multi clouds, sættes sikkerhedsafdelingen og deres gængse værktøjer under pres. Der er her behov for at kigge på nye værktøjskasser og nye sikkerhedsmetodiker til at sikre, at organisationens data forbliver i trygge rammer. CNSP, eller cloud native security platform, er et sådan sæt værktøjer. Denne session vil sætte spotlight på, hvad der ligger af konkret funktionalitet i sådan en værktøjskasse, og hvordan den kan bringes i spil ift. at sikre sikkerhed og compliance i organisationer med bl.a. sikkerhedsløsninger fra Palo Alto.
Date & Time
Thursday, May 11, 2023, 10:30 AM - 11:00 AM
Theater
Theater 1
Exhibitor V2 Security
Conscia

Slides from the presentation will be visible on this site if the speaker in question wishes to share them.
Please note that you need to be signed in in order to see them.